Ние произвеждаме специализирани морски съдове

„Металспед” ООД   изработва специализирани плаващи морски съдове и понтони; плаващи понтонни тераси за заведения с размери  от 15 кв.метра до 400 кв.метра полезна площ. 

Построили сме и няколко специализирани малки плавателни драгажни съдове.

Дружеството извършва укрeпване и разкрепване на корабни товари, големи генератори, цистерни и ветрогенератори.

Произвеждаме

Ние сме специалисти в работата и изработката на метални морски съдове.

  • Метални корпуси
  • Плаващи понтони и тераси
  • Специализирани морски съдове
  • Буйове