Ние предлагаме

Дружеството извършва професионално пясъкоструене /бластиране/ и боядисване на големи площи метални и други повърхности с професионални машини. Обектите, които се обработват са: кораби, метални конструкции, производствени халета, пристанищни и портални кранове, камиони, ремаркета, цистерни и други.

Бластираме и боядисваме /АКЗ/

  • Кораби
  • Метални констрикции
  • Метални профили
  • Други детайли